حمیدرضا حیدری پوری

مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری  

                         

سوابق اجرایی:

-مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری مرکزی  

- مدیر امور عمومی

-معاون فنی و قائم مقام سازمان خدمات موتوری 

- معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی  

- مسئول امور اداری حوزه معاونت ها 

 - مدیر بحران  و پدافند غیر عامل و مدرس سازمان پدافند غیرعامل کشور