» شرح وظایف ستادی حوزه خدمات شهری «

 

شهرداری بندرعباس به عنوان متولی اداره شهر و مسئول عمران ، آبادانی ، توسعه و تامین امکانات و تهسیلات خدماتی – رفاهی و حوزه معاونت خدمات  نیز بعنوان مجری طرحها و پروژه های خدماتی و رفاهی ، وظیفه برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری و رفاهی را در راستای وظایف ومسئولیت شهرداری برعهده دارد که در این ارتباط ، تلاش نموده است با افزایش اعتبارات ، جلب مشارکت عمومی ، تقویت سازمانها وبهره گیری از همکاری مراکز علمی به عنوان یکی از ضرورت های زندگی شهرنشینی و پارامترهای پژوهشی در جهت بهبود محیط زیست شهری و ارتقای کیفی و کمی خدمات شهری که امروزه به اصل سنجش رفاه عمومی شناخته می شود ، اقدامات موثری انجام دهد .

 

از دیگر فعالیتهای حوزه در این زمینه می توان به سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، هماهنگی ، هدایت و نظارت بر عملکرد مناطق و سازمانهای زیر مجموعه که شامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ، آرامستان ، پارکها و فضای سبز ، سازمان مدیریت پسماند ، میادین میوه وتره بار و ساماندهی مشاغل شهری،فرهنگی و ورزشی و خدمات موتوری اشاره نمود که طی سالهای اخیر تلاش مستمر و گسترده ای را در زمینه ایجاد تاسیسات حفاظتی و ایمنی ، بهبود محیط شهری ، هدایت و دفع آبهای سطحی و ایجاد تسهیلات شهری با استراتژیهای معینی چون تخصص گرایی ، خصوصی سازی ، آموزش و پرورش و نوآوری انجام داده است که برآیند آن ایجاد و افزایش سرانه فضای سبز ، ساماندهی مشاغل شهری ، جذب نیروی انسانی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد و در نهایت ، بهبود خدمات شهری ، تامین رفاه وآسایش عمومی و حرکت به سوی ایجاد شهری سالم ، زیبا و ایمن بوده است .

 

چکیده ای از وظایف معاونت خدمات شهری

-پاکسازی :

از وظایف  مهم حوزه معاونت خدمات شهری ، ارتقاء سلامت شهر افزایش سلامت و رفاه شهروندان-کاهش آلاینده های محیط زیست-ایجاد نمای زیبای شهر که در این راستا پاکسازی مواد زائد جامد شهری ،نخاله های ساختمانی رها شده،رفت و روب ،لجن کشی از کانالها و آبروها ،امحاء آگهی ها و پوسترهای تبلیغاتی،نصب و نظافت سطل های زباله و لایروبی جویها و کانالها جزء موارد اصلی در پاکسازی شهری می باشند.با توجه به اینکه بهداشت شهروندی در سطح شهر از وظایف اصلی مدیریت شهری می باشد پاکسازی و تنظیف معابر شهری در راستای ایجاد سلامت شهروندان و آسایش و رفاه حال آنها مهمترین هدف حوزه معاونت خدمات شهری که این معاونت از هیچ تلاشی برای ایجاد این مهم دریغ نخواهد نمود.  

 

-نظافت معابر و میادین:

برنامه ریزی و نظارت بر اجراء از وظایف معاونت خدمات شهری و اجرائی آن از طریق پیمانکاران می باشد. که پاکسازی و تنظیف این معابر به همراه میادین و مبادی ورودی های اصلی شهر وظیفه ای دشوار و حساس حوزه معاونت خدمات شهری میباشدکه این امر با تلاش و همکاری مظاعف شهروندان عزیز شهر بندرعباس و مسئولین خدوم شهرداری ممکن خواهد بود .

-فضای سبز:

نگهداری ، توسعه و احداث فضای سبز نیز یکی از وظایف حوزه معاونت خدمات شهری می باشد..با توجه به آب و هوای معتدل و مطلوب شهر بندرعباس سالانه تعداد کثیری از هموطنان عزیز به این خطه ایران سفر می کنند که توجه به پاکسازی فضای سبز و پارکها جهت رفاه حال مسافرین اهمیت زیادی دارد .

     -نظافت آبروها و کانالها

با توجه به انتقال قسمت اعظم فاضلاب ها و پسماندهای شهری از آبروها و کانالهای مختلف شهری توجه به پاکسازی و تنظیف آنها را دو چندان می نماید و تجمع حیوانات موذی و لانه گزینی آنها در کانالها و جویها شدیدا سلامت شهروندان تهدید می شود که در این راستا حوزه معاونت خدمات شهری با راهکارهای مناسب علاوه بر تنظیف این مسیلها اقدام و پاکسازی آنها از طریق حوزه معاونت خدمات شهری صورت  می گیرد

1)اجرای طرح ضربتی مبارزه جوندگان موذی شامل موش

2)طرح مبارزه با سگهای ولگرد

ااز دیگر اقدامات معاونت خدمات شهری می توان موارد ذیل بر شمرد                                                                    

- هماهنگی فی مابین سازمان ها ، واحدهای ستادی و نظارت بر عملکرد آنها

- شرکت در جلسات هیئت مدیره سازمان های تابعه

- شرکت در سمینارها ، همایش ها ، کمیسیون ها و جلسات حوزه

- نظارت بر عملکرد خدماتی مناطق و سازمان های تابعه برابر سازمان تفضیلی و اساسنامه

- نظارت و انجام بازدیدهای میدانی و عملیاتی از عملکرد و فعالیت حوزه های اداری و ستادی

- انجام گردهمایی و تشکیل جلسات با سازمان های تابعه

- بررسی و تائید مکاتبات اداری و ارجاع از سوی حوزه معاونت

- اهتمام کامل به امر نظارت و هماهنگی در امور پیمانکاران

- نظارت و مدیریت عالیه بر امور پسماندها ، زیباسازی ، تاسیسات ، کنترل و اجرائیات و تخلفات شهری

 

 
   

» شرح وظایف ستادی حوزه خدمات شهری «

 

شهرداری بندرعباس به عنوان متولی اداره شهر و مسئول عمران ، آبادانی ، توسعه و تامین امکانات و تهسیلات خدماتی – رفاهی و حوزه معاونت خدمات  نیز بعنوان مجری طرحها و پروژه های خدماتی و رفاهی ، وظیفه برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری و رفاهی را در راستای وظایف ومسئولیت شهرداری برعهده دارد که در این ارتباط ، تلاش نموده است با افزایش اعتبارات ، جلب مشارکت عمومی ، تقویت سازمانها وبهره گیری از همکاری مراکز علمی به عنوان یکی از ضرورت های زندگی شهرنشینی و پارامترهای پژوهشی در جهت بهبود محیط زیست شهری و ارتقای کیفی و کمی خدمات شهری که امروزه به اصل سنجش رفاه عمومی شناخته می شود ، اقدامات موثری انجام دهد .

 

از دیگر فعالیتهای حوزه در این زمینه می توان به سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، هماهنگی ، هدایت و نظارت بر عملکرد مناطق و سازمانهای زیر مجموعه که شامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ، آرامستان ، پارکها و فضای سبز ، سازمان مدیریت پسماند ، میادین میوه وتره بار و ساماندهی مشاغل شهری،فرهنگی و ورزشی و خدمات موتوری اشاره نمود که طی سالهای اخیر تلاش مستمر و گسترده ای را در زمینه ایجاد تاسیسات حفاظتی و ایمنی ، بهبود محیط شهری ، هدایت و دفع آبهای سطحی و ایجاد تسهیلات شهری با استراتژیهای معینی چون تخصص گرایی ، خصوصی سازی ، آموزش و پرورش و نوآوری انجام داده است که برآیند آن ایجاد و افزایش سرانه فضای سبز ، ساماندهی مشاغل شهری ، جذب نیروی انسانی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد و در نهایت ، بهبود خدمات شهری ، تامین رفاه وآسایش عمومی و حرکت به سوی ایجاد شهری سالم ، زیبا و ایمن بوده است .

 

چکیده ای از وظایف معاونت خدمات شهری

-پاکسازی :

از وظایف  مهم حوزه معاونت خدمات شهری ، ارتقاء سلامت شهر افزایش سلامت و رفاه شهروندان-کاهش آلاینده های محیط زیست-ایجاد نمای زیبای شهر که در این راستا پاکسازی مواد زائد جامد شهری ،نخاله های ساختمانی رها شده،رفت و روب ،لجن کشی از کانالها و آبروها ،امحاء آگهی ها و پوسترهای تبلیغاتی،نصب و نظافت سطل های زباله و لایروبی جویها و کانالها جزء موارد اصلی در پاکسازی شهری می باشند.با توجه به اینکه بهداشت شهروندی در سطح شهر از وظایف اصلی مدیریت شهری می باشد پاکسازی و تنظیف معابر شهری در راستای ایجاد سلامت شهروندان و آسایش و رفاه حال آنها مهمترین هدف حوزه معاونت خدمات شهری که این معاونت از هیچ تلاشی برای ایجاد این مهم دریغ نخواهد نمود.  

 

-نظافت معابر و میادین:

برنامه ریزی و نظارت بر اجراء از وظایف معاونت خدمات شهری و اجرائی آن از طریق پیمانکاران می باشد. که پاکسازی و تنظیف این معابر به همراه میادین و مبادی ورودی های اصلی شهر وظیفه ای دشوار و حساس حوزه معاونت خدمات شهری میباشدکه این امر با تلاش و همکاری مظاعف شهروندان عزیز شهر بندرعباس و مسئولین خدوم شهرداری ممکن خواهد بود .

-فضای سبز:

نگهداری ، توسعه و احداث فضای سبز نیز یکی از وظایف حوزه معاونت خدمات شهری می باشد..با توجه به آب و هوای معتدل و مطلوب شهر بندرعباس سالانه تعداد کثیری از هموطنان عزیز به این خطه ایران سفر می کنند که توجه به پاکسازی فضای سبز و پارکها جهت رفاه حال مسافرین اهمیت زیادی دارد .

     -نظافت آبروها و کانالها

با توجه به انتقال قسمت اعظم فاضلاب ها و پسماندهای شهری از آبروها و کانالهای مختلف شهری توجه به پاکسازی و تنظیف آنها را دو چندان می نماید و تجمع حیوانات موذی و لانه گزینی آنها در کانالها و جویها شدیدا سلامت شهروندان تهدید می شود که در این راستا حوزه معاونت خدمات شهری با راهکارهای مناسب علاوه بر تنظیف این مسیلها اقدام و پاکسازی آنها از طریق حوزه معاونت خدمات شهری صورت  می گیرد

1)اجرای طرح ضربتی مبارزه جوندگان موذی شامل موش

2)طرح مبارزه با سگهای ولگرد

ااز دیگر اقدامات معاونت خدمات شهری می توان موارد ذیل بر شمرد                                                                    

- هماهنگی فی مابین سازمان ها ، واحدهای ستادی و نظارت بر عملکرد آنها

- شرکت در جلسات هیئت مدیره سازمان های تابعه

- شرکت در سمینارها ، همایش ها ، کمیسیون ها و جلسات حوزه

- نظارت بر عملکرد خدماتی مناطق و سازمان های تابعه برابر سازمان تفضیلی و اساسنامه

- نظارت و انجام بازدیدهای میدانی و عملیاتی از عملکرد و فعالیت حوزه های اداری و ستادی

- انجام گردهمایی و تشکیل جلسات با سازمان های تابعه

- بررسی و تائید مکاتبات اداری و ارجاع از سوی حوزه معاونت

- اهتمام کامل به امر نظارت و هماهنگی در امور پیمانکاران

- نظارت و مدیریت عالیه بر امور پسماندها ، زیباسازی ، تاسیسات ، کنترل و اجرائیات و تخلفات شهری