منطقه1

 

 پارک

مساحت

 آدرس

ردیف

 

بانک جهانی

11973

شمال کمربندی-محله درخت سبز

1

 

 بوستان جلو بانک تجارت

 1880

چهارراه رسالت-جلو بانک تجارت

2

 

 بوستان جنب درمانگاه دکتر میر شکاری

1340.7

ضلع غربی حد فاصل میدان صدقیه-چهارراه رسالت

3

 

 بوستان حاشیه بلوار شهابی پور

8850

آزادشهر-بلوار افروز شهابی پور جنب مسجد مولود کعبه

4

 

بوستان ولایت

 100000

میدان صدف ضلع جنوبی بلوار صدف

5

 

 پارک دولت

 148555

رسالت جنوبی-بلوار آزادی

6

 

 شهروند

 17472

بلوار امام حسین-مقابل پارک مهرگان

7

 

غدیر 1

75609

بلوار غدیر-جنب پارک دولت

8

 

 غدیر 2

31939.5

بلوار رسالت جنوبی-بلوار غدیر-جنب پارک دولت

9

 

کاکتوس

 9568

میدان صادقیه

10

 

 مهرگان

15278

نتهای بلوار رسالت شمالی-جنب مجتمع مسکونی مهرگان

11

 

ورزش

33692.5

بلوار غدیر-جنب پرک غدیر

12

 

جلو سرپرستی بانک ملی

2132

چهارراه رسالت-جلو سرپرستی بانک ملی

13

 

 منازل آموزش و پرورش

664.6

بلوار امام حسین-پشت پمپ بنزین خلیج فارس

14

 

اطراف میدان خلیج فارس

10951

مقابل پایگاه هوایی

15

 

 بوستان جنب مجتمع سهند

 4060

روبروی بهشت بندر-نبش خیابان شهید دهقانی

16

 

 پارک جنگلی(خلیج فارس)

218151.5

بلوار امام خمینی-جنب اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان

17

 

 جهاد

 310000

جاده میناب-نرسیده به دانشگاه هرمزگان

18

 

 شورا

22563.5

بلوار ابیطالب-شهرک زندان

19

 

 شورا فاز 2

 8543.8

بلوار علی ابن ابیطالب-روبروی مرکز تلفن امام حسن

20

 

خرداد جنوبی15 

700

خرداد جنوبی15

21

 

 امید 6

 1000

خیابان هید تندگویان-خیابان امید-کوچه امید6

22

 

 بوستان آزادشهر

150

آزادشهر خیابان غدیر9

23

 

 بوستان پردیس

10000

ضلع ربی چهارراه پردیس

24

 

 بوستان پشت اتکا

3698

چهارراه رسالت-پشت فروشگاه اتکا

25

 

 بوستان کوی نیایش

 1000

کوی نیایش جنب آموزش و پرورش

26

 

 سوم خرداد

696

چهارراه گفتگوی تمدنها-بلوار افروز شهابی پور

27

 

شهرک پرواز

 2685.3

رسالت شمالی-شهرک پرواز

28

 

 صفا 1

 2385

چهارراه رسالت-روبروی فروشگاه رفاه

29

 

 صفا 2

13301.1

چهارراه رسالت-روبروی فروشگاه اتکا

30

 

فجر

 4231.5

بلوار شهابی پور-خیابان تندگویان

31

 

 فرهنگی و ورزشی

12748

بلوار غدیر-جنب بوستان غدیر

32

 

معلولین

61958

بلوار غدیر-جنب پارک غدیر

33

 

 مقابل آشپزخانه نگین

 1372

بلوار رسالت شمالی-کوی فروزان-جنب آشپزخانه نگین

34

 

 نیلوفر

2376.8

داروپخش

35

 

 هفتصد دستگاه

 6233.7

بلوار دانشگاه ضلع جنوبی مجتمع مسکونی هفتصد دسنگاه

36

 

بوستان اطلسی

 1993.8

چهارراه نخل ناخدا-بلوار امامت-کوی امامت8

37

 

بوستان بنفشه

 1612.3

داروپخش-بلوار مطفی خمینی-روبروی بلوار فروزان

38

 

 بوستان بهار

5850.8

چهارراه نخل ناخدا-انتهای خیابان12 متری بهار

39

 

بوستان پشت رستوران گلشهر

2087.3

خیابان امام خمینی-چهارراه رسالت-پشت هتل گلشهر

40

 

 بوستان چهارراه دیداس

1469.4

بلوار گاز-چهارراه دیداس

41

 

بوستان حکمت

11816

رسالت جنوبی-جنب اداره کل مخابرات

42

 

 بوستان رازقی

1260.2

بهشت بندر-کوچه کوشا12

43

 

 بوستان طلائیه

5000

بوستان طلائیه فاز دوم

44

 

بوستان محله ای چهارراه بیمارستان خلیج فارس

1395

رسالت شمالی-چهارراه بیمارستان

45

 

 بوستان چهارراه دانشگاه

2044.9

بلوار دانشگاه-چهارراه دانشگاه

46

 

بوستان هویزه

 1404

بلوار مصطفی خمینی-بلوار هویزه

47

 

 دانشگاه 12

 598.5

بلوار دانشگاه-کوی دانشگاه 12

48

 

 زعفرانیه

 2013

بلوار ملی گاز-کوی زعفرانیه

49

 

 سوسن

 2928

میدان حضرت مهدی-خیابان حر-کوچه کوکب7

50

 

 شقایق

6066.9

بلوار مصطفی خمینی-اوقاف-شهرک پرواز

51

 

 فروزان

1013.9

داروپخش-بلوار فروزان

52

 

گوهران

 2046

خیابان امام خمینی-خیابان دامایی

53

 

گوهران 46

2184

بلوار مصطفی خمینی-دامایی

54

 

 میخک

 599

بلوار مصطفی خمینی-خیابان نواب-کوچه نواب 11

55

 

 نایبند شمالی

 1008

نایبند شمالی-انتهای کوچه بیمارستان امام رضا-روبروی درمانگاه شماره6

56

 

نبش گوهران 6

884

دامایی-روبروی بوستان گوهران-جنب آشپزخانه سعادت

57

 

یاسمن

1115.6

میدان حرت مهدی-خیلبان شهید دهقانی-لاله زا11

58

 

 بوستان الهیه شمالی

352

بلوار امام حسین-خیابان سجاد-شهرک الهیه

59

 

بوستان خلیج فارس

1856.3

انتهای بلوار دانشگاه-کوی خلیج فارس

60

 

 بوستان خیابان موسی زاده

 461

گلشهر جنوبی-خیابان شهید موسی زاده-ضلع شرقی میدان حضرت مهدی

61

 

بوستان نواب 11

 200

بلوار مصطفی خمینی خیابان نواب11

62

 

 بوستان داوودی

3920

بلوار مصطفی خمینی-بهشت بندر-جنب مسجد مالک اشتر

63

 

 بوستان رز

 2763.4

چهارراه نخل ناخدا-پمپ بنزین بلال

64

 

 چهارراه تامین اجتماعی

 1868.6

بلوار سوم خرداد-چهارراه تامین اجتماعی

65

 

دادآفرین

 8822.5

داماهی

66

 

روبروی اداره کل هلال احمر

 14437

خیابان امام-وبروی اداره کل هلال احمر استان هرمزگان

67

 

زیبا

2014.3

 ____

68

 

 شهرک نبوت

 4406

بلوار امام حسین-شهرک نبوت

69

 

 ضلع شمال شرقی میدان حضرت مهدی

1055.1

بلوار امام خمینی-پمپ بنزین بلال-پشت جرثقیل

70

 

 فردوسی

 1452

چهارراه پگاه-مجتمع مسکونی پگاه

71

 

 قائم(هواشناسی)

10511

پایگاه هوایی-جنب اداره کل هواشناسی

72

 

 لاله زار 6

1300

گلشهر جنوبی-ضلع شرقی میدان مهدی موعود-کوچه لاله زار6

73

 

 لاله زار 4

300

 پشت پمپ بنزین بلال

74

 

 مرجان 6

983

بهشت بندر-خیابان مرجان

75

 

 مرجان 7

 862.5

بهشت بندر-مرجان7

76

 

مریم

 717

بلوار مصطفی خمینی-خیابان کوثر-گوهران3

77

 

مصفا

 1450

بلوار مصطفی-اوقاف-شهرک پرواز

78

 

 نامداران

 1201

محله نخل ناخدا-کوی نامداران-نامداران17

79

 

 نبش 12 متری بهار

1069.7

چهارراه نخل ناخدا-روبروی خیابان اتوبوسرانی-نبش 12 متری بهار

80

 

نرگس

2152.3

خیابان مصطفی خمینی-بلوار نواب-نواب 12

81

 

 نواب 15

 933.13

خیابان مصطفی خمینی-خیابان نواب-کوچه نواب 15

82

 

 بوستان 280 واحدی تندیس

230

شهرک نیایش-مجتمع 280 واحدی

83

 

بوستان آبسواران

 2500

بلوار شهید اندرزگو-خیابان شهید آبسواران

84

 

بوستان شهرک نیایش(مثلثی شکل)

 1000

نیایش-پشت پمپ بنزین خلیج فارس

85

 

 بوستان مدرسه آمنه جمالی

832

گوهران-جنب مدرسه آمنه جمالی

86

 

 بوستان نوروز

 1500

بلوار دانشگاه-جنب معاونت غذا و دارو

87

 

 بوستان نیایش

 500

بلوار امام- شهرک نیایش-جنب 280 واحدی تندیس

89

 

 شورا فاز3

8453.8

بلوار علی ابن ابی طالب-روبروی مرکز تلفن امام حسن

90

 

بوستان جهان آرا

4000

بلوار امام حسین-ورودی شهرک نیایش-جنب پمپ گاز

91

 

 آلاله

 2120

بلوار امام خمینی-پشت پمپ بنزین بلال -کوچه لاله زار10

92

 

بوستان انتهای خیابان دانشگاه

 

بلواردانشگاه-قبل از نظلم مهندسی

93

 

بوستان روبرو بوستان کاکتوس

 

بلوار رسالت شمالی-ضلع شمال غربی میدان صادقیه

94

 

 

 

 

 

 

 
   

اوقات شرعی

ارتباط با ما

بندرعباس-گلشهر جنوبی- خیابان فجر(سمدو) - کوچه عدالت یک- ساختمان حوزه معاونتهای شهرداری بندرعباس معاونت خدمات شهری

07633625030

آمار بازدید

بازدید این صفحه : 5179 

بازدید امروز : 75 

کل بازدید : 311491