سه شنبه ٢٨ دی ١٤٠٠
پیوندها
نهاد رهبری
پورتال امام خمینی
وزارت کشور
شورای اسلامی شهر بندرعباس
واحد رفع تخلفات ساختمانی و اراضی

واحد رفع تخلفات ساخنمانی و اراضی

اطلاع رسانی

 • در خصوص کاربری اراضی و جلوگیری از تغییر غیر مجاز کاربری ها
 • رعایت اصول فنی و شهرسازی و بهداشتی
 • عواقب ساخت غیر اصولی و فاقد استحکام بنا و بدون ایمنی


پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز

 • بازدید از ساختمان های در حال احداث و گشت زنی مستمر در شهر و اراضی حاشیه به منظور ممانعت از عملیات ساختمانی بدون مجوز
 • شناسایی زمین خواران و بنگاه های غیر مجاز امللاک که اقدام به تغییر کاربری و خرید و فروش غیر مجاز اراضی می نمایند و معرفی آنها به مراجع قانونی
 • انعکاس تخلفات به مراجع قانونی در رابطه با تصرفات و تفکیک های غیر مجاز
 • رسیدگی به شکایات و گزارش های واصله مردمی در رابطه با ساخت و ساز بدون مجوز یا مغایر پروانه و فاقد استحکام بنا
 • ایجاد بستر مناسبی پیرامون جلوگیری از ارائه خدمات آب و برق و گاز و مخابرات و ... به واحدهای احداثی غیر مجاز در مناطق فاقد طرح شهرسازی
 • صدور اخطاریه و تکمیل پرونده جهت تخلفات ساختمانی


اجرای ضوابط قانونی

 • جمع آوری ابزار و مصالح پای کار ساخت و ساز غیر مجاز
 • برهم زدن شفته و خط کشی در اراضی دارای کاربری غیر مسکونی و فاقد طرح شهرسازی
 • توقف و تعطیل کار ساخت و سازهای غیر مجاز
 • پلمب ساختمان های دارای تخلف ساختمانی
 • تنظیم لوایح و ارسال آنها به کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها و اجرای احکام صادره

ارتباط با ما

بندرعباس، بلوار امام خمینی، خیابان صباح، ظلع شمالی پارک دباغیان - کد پستی: 7914947339

07633343605-6

آمار بازدید

بازدید این صفحه : 859 

بازدید امروز : 29 

کل بازدید : 194506